array ( )

Informatie over alcohol & drugs

Antipsychotica & speed

Voorlichting over antipsychotica

Psychose

Antipsychotica

Interacties speed en antipsychotica

Literatuur speed en antipsychotica

Psychose

Als je een psychose hebt, is het contact met de werkelijkheid verstoord. Zowel voor de patiënt als voor de omgeving kan dit erg beangstigend zijn. In de meeste gevallen treedt een psychose op door een psychiatrische ziekte zoals schizofrenie, manische depressie, extreme angst of als gevolg van drugsgebruik. Ook tijdens een moeilijke periode kan een psychose zich voordoen [1]. Psychose komt het meest voor bij mensen in de leeftijd van 16 tot 30 jaar [2].

Je kunt de kenmerken van een psychose opsplitsen in positieve en negatieve symptomen.

• Positieve symptomen

Positieve symptomen zijn kenmerken die je direct kunt waarnemen. Je ziet beelden of hoort stemmen die er in werkelijkheid niet zijn. Ook kun je last hebben van achtervolgingswaan: je denkt dat iemand je continu achtervolgt.

Mensen in psychotische toestand zijn vaak verward, onrustig en zien hallucinaties [3].

• Negatieve symptomen

Negatieve symptomen zijn kenmerken die voorkomen als de ziekte chronisch wordt, zoals afvlakking van gevoelens, moeilijkheden met spreken, gebrek aan emotie en gebrek aan initiatief om dingen te ondernemen [3].

Tijdens een psychose is er in de hersenen sprake van een verstoring van de prikkeloverdracht tussen de zenuwen. Hierbij zijn verschillende neurotransmitters zoals dopamine en serotonine betrokken [3].

Antipsychotica

Antipsychotica worden voorgeschreven om psychosen aan te pakken. Ze kunnen vooral de positieve symptomen dempen, maar ook de negatieve symptomen verminderen. Na vier tot zes weken is er een duidelijk effect waar te nemen [3]. Middelen die bij psychosen worden toegepast kunnen we onderverdelen in vier groepen: klassieke antipsychotica, atypische antipsychotica, benzodiazepinen en het middel lithium.

• Klassieke antipsychotica

Klassieke antipsychotica beïnvloeden in de hersenen de hoeveelheid van de stof dopamine. Hierdoor nemen de positieve kenmerken van de psychose af. Bijwerkingen: rusteloosheid, stijve spieren, abnormale bewegingen, seksuele problemen en verergering van de negatieve symptomen [4].

Voorbeelden: haloperidol (Haldol®), pimozide (Orap®), chloorpromazine, flufenazine (Anatensol®), perfenazine (Trilafon®) en zuclopentixol (Cisordinol®).

Atypische antipsychotica

Atypische antipsychotica zijn de nieuwere middelen. Zij beïnvloeden in de hersenen de hoeveelheid van de neurotransmitters serotonine en dopamine. Zij hebben niet alleen invloed op de positieve symptomen maar verminderen ook de negatieve symptomen. Bijwerkingen: bloeddrukverlaging, duizeligheid, droge mond, gewichtstoename, suikerziekte, bloedarmoede en minder zin in seks [4].

Voorbeelden: aripiprazol (Abilify®), clozapine (Leponex®), risperidon (Risperdal®), olanzapine (Zyprexa®) en quetiapine (Seroquel®).

• Benzodiazepinen

Soms worden bij psychoses ook benzodiazepinen voorgeschreven. Voor de interacties tussen benzodiazepinen en drugs verwijzen we je naar het hoofdstuk over slaapmiddelen.

• Lithium

Lithium (Camcolit®, Litarex® en Priadel®) wordt ingezet bij een manische psychose, omdat het een postitieve invloed heeft op sterke wisselende stemmingen. Hoe lithium (Camcolit®, Litarex® en Priadel®) precies werkt is nog niet bekend, maar het beïnvloedt waarschijnlijk de overdracht van prikkels in de hersenen.

Interacties

• Algemeen

Drugsgebruik kan psychoses uitlokken, wanneer je gevoelig bent voor psychoses, dan raden we speedgebruik sterk af. Ook slaaptekort (door drugsgebruik) kan psychoses uitlokken. Zorg dus goed voor jezelf, en gebruik geen speed.

Gebruik van verschillende drugs kan bestaande psychoses verergeren of nieuwe psychoses uitlokken. Verder zijn mensen met een psychische aandoening vatbaarder voor verslaving

Ook op een indirecte manier kunnen drugs gevolgen hebben voor het effect van medicijnen. Als het gebruik van drugs samengaat met slaaptekort, maaltijden overslaan en het vergeten of niet volgens voorschrift innemen van medicijnen kan dit onverwachte gevolgen hebben.

• Interacties Speed en antipsychotica

Speed heeft een opwekkend effect op het centrale zenuwstelsel. Het zorgt ervoor dat je bloeddruk omhoog gaat, je pupillen groter worden en je hart sneller gaat kloppen.

Opwekkende middelen kunnen gevaarlijk zijn. Hoge doseringen kunnen namelijk een psychose of psychotische verschijnselen uitlokken [4,5].

Speed zorgt ervoor dat je medicijn minder goed werkt. Het is dus een zeer onverstandige combinatie [6].

Verder kan het geneesmiddel haloperidol (Haldol®) in combinatie met speed leiden tot ernstige dystonie, dit is een zeldzame aandoening aan de hersenen die zich kenmerkt door bewegingsstoornissen en samentrekkingen van spieren [7].

Antipsychotica blokkeren onder andere dopamine-cellen(receptoren) in de hersenen, terwijl speed juist dopamine-afgifte stimuleert [8]

De combinatie van speed en (klassieke) antipsychotica kan leiden tot een verhoogde spiegel van antipsychotica, met als gevolg extra bijwerkingen. (zoals bewegingsstoornissen) [4], in ernstige gevallen kan dit leiden tot gevaarlijkhoge temperatuur, coma of de dood [8].

Omdat antipsychotica zorgen voor een blokkade van dopamine-receptoren in de hersenen, zal speed niet het gewenste effect hebben in je hersenen, het heeft dus ook niet zo veel zin om speed te gebruiken wanneer je een anti-psychoticum gebruikt.

We raden speed-gebruik in combinatie met antipsychotica sterk af.

Literatuur speed en antipsychotica

1 Nederlands Huisartsen Genootschap (2006). NHG-ziektebeschrijvingen: psychose. (15 Dec.2008). http://nhg.artsennet.nl/uri/?uri=AMGATE_6059_104_TICH_R169763700798793

2 Farmacotherapeutisch Kompas (2008). Onafhankelijke geneesmiddelinformatie voor professionals in de zorg. (15 Dec.2008). www.fk.cvz.nl

3 Beysens, A.J.M.M. & Lenderink, A.W. (2003). Geneesmiddeleninformatie. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.

4 Dean, A. (2006). Illicit drugs and drug interactions. Pharmacist, jaargang 25 nr. 9.

5. Geerlings, P.J. (1998). Populaire harddrugs. Geneesmiddelenbulletin, 32:39-47

6 Praag, H.M., van (2000). PsychoFarmaca. Assen: van Gorcum

7 Touw, D. (2001). Interacties tussen geneesmiddelen en drugs, een nieuw terrein voor het bewakingssysteem. Pharmaceutisch Weekblad, jaargang 136 nr. 40.

8 Lexi-Comp Online, Interaction Monograph, symphaticomimetics

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
Amsterdam
020 – 590 1515
ma t/m vr 15.00 tot 17.00 uur
Utrecht
088 – 1616 200
ma t/m vr 13.30 tot 16.30 uur

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur