array ( )

Informatie over alcohol & drugs

Antibiotica & speed

Voorlichting over antibiotica

Infecties

Antibiotica

Interacties speed en antibiotica

Literatuur speed en antibiotica

Infecties

Als je weerstand verminderd is, kunnen onbekende bacteriën gemakkelijk je lichaam binnendringen. Ze kunnen daar een infectie veroorzaken [1]. Een infectieziekte is te herkennen aan algemene klachten zoals misselijkheid, een slap gevoel en koorts [2].

Infectieziekten zoals blaasontsteking, oorontsteking en luchtweginfecties komen in Nederland regelmatig voor. Vaak genezen ze spontaan [3]. Is dit niet het geval, dan kan de arts een medicijnkuur voorschrijven.

Antibiotica

Om bacteriële infecties te bestrijden worden antibiotica gebruikt. Voor een effectieve antibioticumkuur moet je bloedspiegel constant boven een bepaalde waarde zijn. Dit betekent dat de hoeveelheid antibioticum in het bloed steeds op hetzelfde niveau moet zijn.

Antibiotica en drugs worden beide omgezet in de lever in uitscheidingsproducten. Drugs kunnen de lever sneller of juist langzamer laten werken. Hierdoor kunnen enkele antibiotica langer in het bloed aanwezig zijn, dit kan bijwerkingen zoals misselijkheid en een gebrek aan energie veroorzaken. Ook kunnen enkele antibiotica juist sneller uit het bloed verdwijnen. In dat geval is de kuur vaak niet (voldoende) werkzaam.

Als de arts een antibioticakuur voorschrijft, adviseert hij deze in zijn geheel af te maken. Als je de kuur tijdelijk onderbreek of vroegtijdig staakt, is er namelijk kans dat de infectie nog aanwezig is, ook al voel je je weer helemaal gezond. Het is dan moeilijk om de bacterie met een volgende kuur alsnog te doden.

De volgende vijf antibiotica worden het meest voorgeschreven [4]:

Speed en antibiotica

• Algemeen

Medicijnen en drugs kunnen elkaars werking versterken of juist verminderen. Als het ene middel het andere middel op deze manier beïnvloedt, spreken we van een wisselwerking of een interactie.

Het is sowieso niet verstandig om als je last hebt van een infectie alcohol of drugs te gebruiken. Je lichaam is dan namelijk niet in optimale conditie. Stop in geen geval met je kuur – ook niet één dag – want dat vermindert de werking!

• Interacties speed en antibiotica (geel)

Er zijn momenteel geen ernstige interacties bekend tussen speed en antibiotica. (5)

Wanneer je antibiotica gebruikt, ben je herstellende van een ziekte. Het is dan aan te raden om rust, reinheid en regelmaat in je leven aan te brengen. speed-gebruik past daar wat ons betreft niet bij. Je bent zelf verantwoordelijk, maar wij raden af om speed te gebruiken tijdens een antibioticakuur.

Literatuur antibiotica

1 Beysens, A.J.M.M. & Lenderink, A.W. (2003). Geneesmiddeleninformatie. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.

2 Nederlands Huisartsen Genootschap (2006). NHG-ziektebeschrijvingen: Infecties met bacteriën. (29 Sept 2008). http://nhg.orego.artsennet.nl/uri/?uri=AMGATE_6059_104_TICH_R169706812542837&PHPSESSID=2903f2c77a89fb1fbce0ed4269756c4e

3 Farmacotherapeutisch Kompas (2008). Onafhankelijke geneesmiddelinformatie voor professionals in de zorg. (30 Sept 2008). www.fk.cvz.nl

4 Stichting Farmaceutische Kengetallen (2006). Verschuivingen in antibioticagebruik. (2 Okt 2008). http://www.sfk.nl/sfksite/publicaties/farmacie_in_cijfers/2007/2007-17.html

5) Lexi-Comp Online, Interaction Monograph, symphaticomimetics

 

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
Amsterdam
020 – 590 1515
ma t/m vr 15.00 tot 17.00 uur
Utrecht
088 – 1616 200
ma t/m vr 13.30 tot 16.30 uur

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur