array ( )

Informatie over alcohol & drugs

LSD, seks en zwangerschap

LSD en seks

Het effect van LSD op de seksuele activiteiten varieert sterk. Het effect van een psychedelische drug als LSD is sterk afhankelijk van de gemoedstoestand, van de gebruiker en de situatie waarin LSD wordt ingenomen.

LSD zorgt voor een toename van zintuigelijke waarneming. Dat betekent dat je meestal intenser kunt voelen, ruiken, horen en zien.  Dit kan een positief of negatief effect hebben op seks. Er zijn mensen die positieve ervaringen rapporteren, zij beleven seks intenser en voelen zich meer verbonden met hun partner. Er zijn ook mensen met negatieve ervaringen, zij voelen zich geisoleerd, en gedistantieerd van hun partner. Hierdoor komen ze maar moeilijk in contact met zichzelf, en dat kan een angstige ervaring zijn (bron: LSD – my problem child Albert Hoffman).

Wanneer je wilt experimenteren met seks en LSD, neem dan een lage dosering en doe het met een partner waarmee je je vertrouwd voelt.

LSD en bevruchting

Het is onbekend of LSD invloed heeft op de bevruchting, dit komt door een tekort aan onderzoek op dit gebied. Gebruik daarom tijdens het vrijen (en LSD-gebruik) altijd anticonceptie.

LSD EN ‘DE PIL’

Voor zover bekend is er geen wisselwerking tussen LSD en hormonale anticonceptie, zoals ‘de pil’. Je pil werkt dus naar behoren. Het is wel belangrijk om de pil op tijd in te nemen, dus op hetzelfde tijdstip waar je de pil normaal inneemt. Het komt vaker voor dat mensen door de verwarrende of bijzondere ervaring van LSD hun pil vergeten in te nemen.

LSD en de genen

Voor zover bekend is er geen relatie tussen het gebruik van LSD en verandering van genen. LSD is voor zover bekend niet kankerverwekkend.

LSD en zwangerschap

Tijdens de jaren 60 en 70 werd LSD als (experimenteel) medicijn ingezet in de psychiatrie. Zwangere vrouwen die medische LSD toegediend kregen hadden vaker kans op een miskraam, vroeggeboorte en kinderen met een open ruggetje of waterhoofd.

Uit onderzoek met zwangere ratten blijkt dat LSD er voor zorgt dat de baarmoedermond sneller gaat samentrekken. Hierdoor hebben de ratten een grotere kans op een miskraam dan de ratten die geen LSD gebruikten.

Sinds de jaren 70 heeft er weinig onderzoek meer plaatsgevonden omtrent LSD en zwangerschap. Dit betekent dat er eigenlijk te weinig onderzoek is gedaan om harde conclusies te trekken. Wel zijn er enkele vrouwen bekend die tijdens het gebruik van LSD een miskraam kregen.

Bovenstaande onderzoeken worden momenteel als een waarschuwing gezien. Gebruik daarom geen LSD tijdens de zwangerschap, en als je mogelijk zwanger kunt zijn, doe dan een zwangerschapstest voordat je LSD gaat gebruiken.

Ongelukken

Er moet wel rekening worden gehouden met het feit, dat als een zwangere vrouw LSD gebruikt, ze geestelijk in een andere toestand verkeerd. Hierdoor kunnen er gemakkelijk ongelukken gebeuren, die schadelijk voor het kind kunnen zijn. Dit is helemaal het geval wanneer de moeder LSD gebruikt en een ‘bad trip’ krijgt.

LSD en problemen tijdens de bevalling

Gebruik absoluut geen LSD tijdens de bevalling. Het is aangetoond dat LSD er voor zorgt dat de baarmoedermond snel samentrekt. Hierdoor kan de bevalling worden tegengewerkt.

LSD en borstvoeding

De meeste drugs die via de bloedbaan in de hersenen terechtkomen, worden ook via de moedermelk aan het kind overgedragen. We gaan er momenteel vanuit dat dit ook voor LSD geldt.

Er moet meer onderzoek worden gedaan op dit gebied, om zeker te zijn van overdracht in de moedermelk. Geef tot er meer duidelijk is, in ieder geval geen borstvoeding wanneer je LSD hebt gebruikt.

Wanneer je toch besluit om LSD te gebruiken, wacht dan 3-4 dagen totdat de LSD weer uit je lichaam is, voordat je weer borstvoeding geeft. Zo beperk je het risico dat LSD wordt overgedragen op je kind. Let op, als je geen risico wilt lopen, gebruik dan helemaal geen LSD tijdens de borstvoeding.

Ook is bekend dat een moeder na een LSD-trip moeilijk in staat is om het kind in de gaten te houden. Ze is niet meer goed in staat om gevaarlijke situaties voor haar kind in te schatten. Het wordt daarom ook sterk afgeraden om LSD te gebruiken wanneer je een jong kind hebt.

Literatuur over LSD

Hieronder staat een overzicht van de literatuur waarop de informatie op deze pagina is gebaseerd:

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
Amsterdam
020 – 590 1515
ma t/m vr 15.00 tot 17.00 uur
Utrecht
088 – 1616 200
ma t/m vr 13.30 tot 16.30 uur

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur