array ( )

Informatie over alcohol & drugs

Hoe herken je gebruik van lachgas?

Lachgas wordt via een ballon in en uitgeademd. Als iemand lachgas heeft gebruikt en onder invloed is kunnen de volgende effecten optreden:

De effecten van lachgas duren maar heel kort, ongeveer 1 tot 5 minuten.

 

Versie: 15-09-2015

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
Amsterdam
020 – 590 1515
ma t/m vr 15.00 tot 17.00 uur
Utrecht
088 – 1616 200
ma t/m vr 13.30 tot 16.30 uur

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur