Informatie over alcohol & drugs

Wat is ketamine?

Ketamine kristallenKetamine (K, Special K, Keta, of vitamine K) is een synthetisch narcosemiddel.

Het wordt gebruikt als middel tegen pijn en als narcosemiddel bij operaties, zowel bij mens als dier. Toen het narcosemiddel PCP (angel dust) teveel bijwerkingen bleek te hebben, ging fabrikant Parke-Davis op zoek naar een alternatief. Zo ontstond ketamine. Ook ketamine heeft bij gebruik als narcosemiddel bijwerkingen zoals hallucinaties.

Er wordt tegenwoordig ook onderzoek gedaan naar ketamine als middel tegen depressieve klachten. Dit onderzoek staat nog redelijk in de kinderschoenen maar het laat wel al veelbelovende resultaten zien.

Bij recreatief gebruik van ketamine kan men juist naar de bijwerking van hallucinaties op zoek zijn. Het is dan ook niet vreemd dat ketamine op de drugsmarkt terechtkwam.

Als drug is het een dissociatief tripmiddel. Dissociatie betekent scheiding: het geestelijke bewustzijn wordt van het lichamelijke gescheiden. Voorbeelden van andere dissociatieve middelen zijn: PCP, DXM, lachgas en Salvia Divinorum.

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat