array ( 'PHPSESSID' => 'fu64cijotpl3h3u6rm1oq6c077', )

Informatie over alcohol & drugs

Hoe herken je heroïne gebruik?

Een heroïnegebruiker zal snel opvallen. In het algemeen hebben heroïnegebruikers zeer wisselende stemmingen. Dan weer zijn ze rustig of opgewekt dan weer onrustig en gejaagd.

Onder invloed zie je de volgende kenmerken:

Als de heroïne uitgewerkt is, verandert het beeld. De gebruiker wordt dan onrustig, gaat transpireren en voelt zich geleidelijk aan ziek worden. De onthoudingsverschijnselen zijn heftig. De drang om te gebruiken is bij het ervaren van onthoudingsverschijnselen enorm groot. Je ziet dan bij heroïne gebruikers dat gebruik het belangrijkste in iemands leven wordt. Alles wordt er aan opgeofferd: hobby’s, vrienden, goede relatie met familie, werk en opleiding.

 

Versie: 24-7-2015

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
Amsterdam
020 – 590 1515
ma t/m vr 15.00 tot 17.00 uur
Utrecht
088 – 1616 200
ma t/m vr 13.30 tot 16.30 uur

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur