Informatie over alcohol & drugs

Wat is het effect van heroïne?

Wat voor effect een middel heeft heeft met een aantal factoren te maken. De drug (het middel zelf, de dosering en de manier van inname), de set (factoren in de persoon die het neemt, zoals geslacht, gewicht, psychische gesteldheid, etc.) en de setting (factoren in de fysieke en sociale omgeving) bepalen samen de werking van een bepaald middel. Lees hier meer over bij: Wat zijn de effecten van drugs?

Welk effect heroïne heeft hangt af van de dosis en de zuiverheid. Aan heroïne went men snel. Dat betekent dat de effecten snel minder worden. Bij de eerste keren dat gebruikt wordt kan men last krijgen van ongewenste bij-effecten als hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Na een aantal keren krijgen de verdovende en pijnstillende effecten de overhand.

Er zijn psychische en lichamelijke effecten.

Psychisch

De gebruiker:

Lichamelijk

Reden van gebruik

Bij langdurig gebruik verandert de reden van het gebruik. De gebruiker krijgt dan voortdurend last van zeer hinderlijke onthoudingsverschijnselen. De gebruiker gebruikt niet meer voor de roes maar voornamelijk om de onthoudingsverschijnselen te ontwijken en zich niet ziek te voelen. De euforie van het begin wordt niet meer ervaren.

 

Versie: november 2017

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat