array ( 'PHPSESSID' => '2bs2051jn73aueb4f2kscociv5', 'JCS_INENREF' => 'https://www.google.nl/', 'JCS_INENTIM' => '1498141409872', 'nmstat' => '1498141474647', '_ga' => 'GA1.2.511168184.1498141410', '_gid' => 'GA1.2.116343167.1498141410', )

Informatie over alcohol & drugs

Test je kennis over GHB

Jellinek heeft testen ontwikkeld waarmee je je kennis over GHB kunt testen. Er is een makkelijke en een moeilijke test. Elke test heeft 5 uitslagen:

Slecht: je kennis kan sterk verbeterd worden.
Matig: je weet redelijk wat maar verbetering is mogelijk.
Goed: je weet redelijk veel maar je kennis kan verbeterd worden.
Heel goed: bijna alle vragen zijn goed beantwoord.
Uitmuntend: alle vragen zijn goed beantwoord.

GHB makkelijk
GHB moeilijk

Maak je je zorgen om je gebruik? Doe dan de volgende test:
GHB signaleringstest

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 17.00 uur

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur