array ( )

Informatie over alcohol & drugs

GHB, seks en zwangerschap

GHB en seks

GHB heeft invloed op seks en seksualiteit. Het werkt verdovend op het zenuwstelsel en het gebruik kan leiden tot een roes, die vergelijkbaar is met het effect van alcohol. Hierdoor ontstaat een vrolijk, kalm en relaxed gevoel. Seks onder invloed van GHB wordt intenser ervaren en het orgasme is bij vrouwen vaak heftiger. Bij regelmatig gebruik zie je zelfs dat mensen seks zonder GHB niet meer leuk vinden, ze zijn voor een optimale beleving afhankelijk geworden van GHB.

Dosering van invloed op effect

Het probleem met GHB is, dat de dosering heel belangrijk is voor het effect. Net iets te veel GHB en het leidt niet tot opwinding, maar een hele diepe slaap. Toch is uit onderzoek gebleken dat het intenser beleven van seks een belangrijke reden is voor het nemen van GHB.

‘Date rape drug’

Omdat GHB ontremmend werkt kan het zijn dat de gebruiker meer risico’s neemt zoals onveilige seks. GHB wordt ook wel aangeduid als ‘date rape drug’ of ‘verkrachtingsdrug’. Dit verhaal is een beetje overdreven door de media maar er zijn zeker gevallen bekend waarin het op die manier is gebruikt. Het is niet zo dat wanneer iemand GHB in je drankje doet je geheel seksueel ontremd wordt. Wel kun je buiten bewustzijn raken, hierna is het mogelijk dat iemand met kwade bedoelingen je misbruikt.

GHB en bevruchting

Voor zover op dit moment bekend is, heeft GHB geen effect op de kwaliteit van de spermacellen en eicellen. GHB werd vroeger, in ziekenhuizen, gebruikt als narcose middel. Het is dus niet een totaal onbekend middel. In deze periode is niet gebleken, dat door het gebruik van GHB de kwaliteit van de spermacellen en de eicellen bij patiënten achteruit is gegaan. Hierbij moet wel vermeldt worden dat GHB als narcosemiddel in zeer beperkte mate werd verstrekt, dit is iets anders dan bijvoorbeeld wekelijks gebruik van GHB.

GHB en ‘de pil’

Voor zover bekend is er geen wisselwerking tussen GHB en hormonale anticonceptie, zoals ‘de pil’.

GHB en de genen

Voor zover bekend is er geen relatie tussen het gebruik van GHB en verandering van genen. Ook is er nog geen onderzoek gedaan naar de eventuele kankerverwekkende eigenschappen van GHB.

GHB en zwangerschap

Drugs komen in de hersenen terecht, omdat ze de bloed-hersenbarriere passeren. Dit is een kleine opening naar de hersenen, een soort zeef, die er voor zorgt dat de meeste schadelijke stoffen niet in de hersenen komen. Drugs komen wel door deze zeef heen, en daarom kunnen ze in de hersenen werken.

De moederkoek werkt ook als zo’n soort zeef. Deze zorgt er voor dat de meeste (schadelijke) stoffen niet bij het ongeboren kind terecht kunnen komen. Drugs hebben de eigenschap dat ze door kleine barrieres heenkomen, dus door de bloed-hersen-barriere, maar ook door de moederkoek. Hierdoor komen de meeste drugs terecht bij het ongeboren kind. Wat schadelijk voor het kind kan zijn.

Daarom raden we alle drugsgebruik tijdens de zwangerschap af.
GHB passeert de placenta(moederkoek) en komt direct bij het kind terecht, er is nog te weinig onderzoek gedaan naar mensen, maar bij dieren leidt het tot een verhoogde kans op abortus een miskraam. Door experts wordt gedacht dat GHB dezelfde effecten op het ongeboren kind kan hebben als alcohol, en mogelijk kan leiden tot het foetaal-alcoholsyndroom.

Lager geboortegewicht

Tegenwoordig wordt GHB als wel als medicijn gebruikt (voor behandeling van narcolepsie) in de vorm van het middel Xyrem. Tijdens de ontwikkeling is Xyrem getest op zwangere ratten. Het geboortegewicht van nakomelingen van de ratten die Xyrem in hoge dosis ingespoten hadden gekregen lag lager dan bij de groep die het medicijn niet ingespoten kreeg. Bij mensen is dit echter nooit getest, er is dus niet met zekerheid te zeggen wat de effecten bij mensen zijn.

Mede door deze onzekerheid wordt afgeraden om GHB te gebruiken tijdens de zwangerschap.

GHB en problemen tijdens de bevalling

Ook hier geldt dat er weinig informatie beschikbaar is. Bij proefdieren die GHB toegediend kregen verliep de bevalling vrijwel normaal. Alleen samentrekkingen van de baarmoeder verminderende licht. Of dit ook bij mensen het geval is blijft vooralsnog onduidelijk.

GHB en borstvoeding

Het is niet bekend of GHB via de moedermelk kan worden doorgegeven aan het kind. Echter, bij veel drugs is dit wel al bewezen. Het wordt moeders dus afgeraden om GHB te gebruiken in de periode dat borstvoeding wordt gegeven.

GHB en ontwikkeling van het kind

Er is nog geen onderzoek gedaan naar de effecten van GHB gebruik van de moeder voor de ontwikkeling van het kind. Daarom geldt ook hier het advies om geen risico te nemen en geen GHB te gebruiken tijdens de zwangerschap.

GHB – en dan nog dit

Zoals eerder vermeld gaat het gebruik van GHB vaak samen met andere factoren die van invloed zijn op de seksualiteit, zwangerschap en de ontwikkeling van het kind. Een aantal voorbeelden van dit soort factoren zijn het roken van tabak, het drinken van alcohol en het gebruik van andere soorten drugs. Bekijk voor de invloed van de verschillende middelen op seksualiteit, zwangerschap en de ontwikkeling van het kind de desbetreffende informatiepagina’s.

Literatuur over GHB

Hieronder staat een overzicht van de literatuur waarop de informatie op deze pagina is gebaseerd:

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
Amsterdam
020 – 590 1515
ma t/m vr 15.00 tot 17.00 uur
Utrecht
088 – 1616 200
ma t/m vr 13.30 tot 16.30 uur

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur