array ( )

Informatie over alcohol & drugs

Wat zijn de risico’s van crack?

Korte termijn risico’s van crack

Voor crack gelden dezelfde korte termijn risico’s als bij cocaïne. Zoals belasting van het hart, depressies en gewichtsverlies (zie de risico’s van cocaïne). Bij basecoke is de kans dat deze risico’s optreden veel groter.

Uitputting

Basecoke put uit. Gebruikers voelen hun vermoeidheid niet en gaan voortdurend over hun grenzen heen. Ze gaan door tot ze volledig uitgeput zijn.

Overdosis

Het gebruik van crack/basecoke kan tot een overdosis leiden. Deze kan fataal aflopen. Doodsoorzaken kunnen zijn:

  1. Stoornissen van het hart- en vaatstelsel. Een te grote dosis kunnen leiden tot ernstige hartritmestoornissen en tot een hartstilstand. Basecoke vernauwt de bloedvaten en er kan plotseling een veel te hoge bloeddruk ontstaan. Een zwak bloedvat in het hoofd kan knappen waardoor de gebruiker een hersenbloeding krijgt.
  2. Stoornissen van het ademhalingsapparaat. Basecoke kan ook leiden tot een ademhalingsdepressie.
  3. Epileptische aanvallen. Epileptische aanvallen kunnen elkaar in hoog tempo opvolgen. Dit kan dodelijk zijn.

terug naar top

Lange termijn risico’s van crack

Voor crack gelden dezelfde lange termijn risico’s als bij cocaïne (zie de risico’s van cocaïne). Bij basecoke is de kans dat deze risico’s optreden veel groter. Naast verslaving (zie bij verslavingskans) zijn er de volgende lange termijn risico’s:

Longen

Basecoke irriteert en beschadigt de luchtwegen en de longen. Gebruikers hebben vaak pijn in de borst. Ze hoesten veel en hebben een zere keel. De longfunctie gaat achteruit en ze kunnen chronische bronchitis krijgen.

Vermagering

Basecoke onderdrukt de eetlust. Met basecoke wordt roofbouw gepleegd op het lichaam. Gebruikers raken totaal uitgeput.

Slapeloosheid

Gebruikers hebben vaak last van slapeloosheid en vermoeidheid.

Huid

Basers kunnen last krijgen van droge gebarsten lippen en een hese stem. Waarschijnlijk is dit het gevolg van de plaatselijk verdovende werking van basecoke.

Psychische stoornissen

Tenslotte bestaat het risico dat gebruikers van crack volledig paranoïde, angstig of depressief worden.

terug naar top

Risico’s ten opzichte van andere middelen

Bij de beoordeling van de risico’s moet je kijken naar een aantal aspecten zoals de kans op lichamelijke schade (giftigheid), verslaving en de kans dat je door het gebruik sociale schade oploopt.

Een commissie van experts heeft onlangs een rangorde aangebracht in drugs door ze beoordelen op deze aspecten. Snuifcocaïne scoorde op de 5e plaats. Crack gemiddeld op de 2e plaats

Hieronder de tabel met de rangschikking van drugs op de verschillende aspecten.

Acute ToxiciteitChronische ToxiciteitVerslavingSociale schade op Individueel niveauSociale Schade op bevolkingsniveau
HeroïneTabakHeroïneCrackAlcohol
CrackCrackCrackHeroïneTabak
MetamfAlcoholTabakAlcoholCrack
AlcoholMetamfMetamfTabakHeroïne
CocaïneCocaïneCocaïneCocaïneCocaïne
GHBHeroïneAlcoholMet amfCannabis
AmfAmfAmfAmfBenzo
KetamineCannabisBenzoGHBAmf
LSDXTCGHBCannabisXTC
XTCKhatCannabisBenzo’sGHB
BenzoKetamineKetamineXTCMetamf
Paddo’sBenzoKhatKetamineKetamine
CannabisGHBXTCLSDPaddo’s
TabakLSDPaddo’sPaddo’sLSD
KhatPaddo’sLSDKhatKhat

terug naar top

Bron

Ranking van drugsRIVM (2009)

 

Versie: 16-09-2015

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
Amsterdam
020 – 590 1515
ma t/m vr 15.00 tot 17.00 uur
Utrecht
088 – 1616 200
ma t/m vr 13.30 tot 16.30 uur

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur