array ( )

Informatie over alcohol & drugs

Pijnmedicatie & cannabis

Voorlichting over pijnmedicatie

Pijn

Pijnmedicatie

Interacties cannabis en pijnmedicatie

Literatuur cannabis en pijnmedicatie

Pijn

Iedereen heeft wel eens pijn. Het voelen van pijn is een waarschuwing dat iets in het lichaam beschadigd is of overbelast wordt. Het beschadigde lichaamsdeel stuurt een signaal door naar de hersenen, waar het waarnemingscentrum van de pijn ligt. Sommige mensen zijn erg gevoelig voor pijn, terwijl anderen een hogere pijngrens hebben. Hoeveel pijn je ervaart is afhankelijk van je lichamelijke en geestelijke gezondheid [1,2].

Er zijn twee soorten pijn te onderscheiden: [3]

• Acute pijn

Acute pijn geeft aan dat er sprake is van beschadiging of overbelasting van een lichaamsdeel, zoals een schaafwond of een blessure. Acute pijn is van korte duur: het duurt enkele dagen tot weken.

• Chronische pijn

Chronische pijn treedt op bij kanker en bij reuma. Het duurt zes maanden of langer en kan in hevigheid toenemen, bijvoorbeeld door het groeien van een tumor.

Pijnmedicatie

Verschillende pijnmedicatie is zonder recept verkrijgbaar, zoals de pijnstiller paracetamol (Panadol®) en de groep ontstekingsremmers (NSAID’s). NSAID’s werken zowel pijnstillend als koortsverlagend. Voorbeelden hiervan zijn: ibuprofen (Nurofen®, Sarixell®, Zafen®, Spidifen®, Brufen®, Antigrippine® en Advil®), naproxen (Aleve®) en diclofenac (Voltaren® of Cataflam®).

Werkt dit niet voldoende, dan kan de huisarts (sterkere) pijnmedicatie voorschrijven met als doel de pijnaanvallen te verkorten en/of te verminderen. Medicijnen op recept die werkzaam zijn tegen pijn, zijn op te splitsen in twee groepen [1,2]:

Soms wordt er aan een pijnstiller een middel toegevoegd. Zo’n extra middel kan zorgen voor een betere opname van de pijnstiller en/of is werkzaam zijn tegen misselijkheid. Zo verbetert coffeïne de opname van de pijnstiller en werkt codeïne pijnstillend (zie opiaten). Vaak veroorzaakt codeïne verstopping van de darm.

Voorbeelden: paracetamol/codeïne, metoclopramide (Primperan®), domperidon (Gastrocure® en Motilium®) en coffeïne (Finimal®, Panadol Plus®, Paracof Roter®, Witte Kruis®).

Opiaten (of opioiden) zijn middelen die worden ingezet bij hevige pijn. Opiaten veroorzaken pijnstilling maar kunnen ook vervelende bijwerkingen met zich meebrengen zoals misselijkheid, sufheid, ernstige verstopping van de darmen en afhankelijkheid.

Voorbeelden: tramadol (Tramal®), morfine (Kapanol®, MS Contin®), codeïne, methadon (Symoron®), nicomorfine (Morzet®) en hydromorfon (Palladon®).

Interacties cannabis en pijnmedicatie

• Inleiding

Medicijnen en drugs kunnen elkaars werking versterken of juist verminderen. Als het ene middel het andere middel op deze manier beïnvloedt, spreken we van een wisselwerking of een interactie.

Pijnstillers hebben verschillende interacties met drugs. Maar drugs kunnen ook op een indirecte manier gevolgen hebben voor het effect van medicijnen. Als het gebruik van drugs samengaat met slaaptekort, maaltijden overslaan en het vergeten of niet volgens voorschrift innemen van medicijnen kan dit onverwachte gevolgen hebben.

Interacties

Cannabis heeft een dempende werking op het centrale zenuwstelsel.

Gebruik je een pijnstiller uit de groep opiaten dan is het niet verstandig cannabis te gebruiken. Cannabis kan mogelijk de opname van opiaten sterk versnellen.

Hierdoor loop je kans op een te grote hoeveelheid geneesmiddel in je bloed, waardoor er sneller bijwerkingen optreden [4].

Uit gevalsbeschrijvingen blijkt dat de uitwerking van cannabis bij hoofdpijn verschilt van persoon tot persoon. Bij sommige mensen heft het de pijn (gedeeltelijk) op en bij anderen neemt de pijn juist toe [5,6].

Wegens gebrek aan onderzoek zijn er geen interacties tussen de overige pijnmedicatie en cannabis bekend.

Je bent bij gecombineerd gebruik dus je eigen proefkonijn. Om die reden raden we het gebruik dan ook af.

Literatuur cannabis en pijnmedicatie

1 Beysens, A.J.M.M. & Lenderink, A.W. (2003). Geneesmiddeleninformatie. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.

2 Nederlands Huisartsen Genootschap (2008). NHG-patiëntenbrief: pijn. (17Nov.2008). http://nhg.artsennet.nl/uri/?uri=AMGATE_6059_104_TICH_R210656767108860

3 Farmacotherapeutisch Kompas (2008). Onafhankelijke geneesmiddelinformatie voor professionals in de zorg. (20Nov.2008). www.fk.cvz.nl

4 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (2007). Informatorium Medicamentorum. ’s Gravenhage: WINap

5 Dean, A. (2006). Illicit drugs and drug interactions. Pharmacist, jaargang 25 nr. 9.

6 Sijes, M. (verslavingsarts). Migrainemedicatie. (23Okt.2008). Amsterdam.

 

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
Amsterdam
020 – 590 1515
ma t/m vr 15.00 tot 17.00 uur
Utrecht
088 – 1616 200
ma t/m vr 13.30 tot 16.30 uur

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur