array ( )

Informatie over alcohol & drugs

Antihypertensiva & cannabis

Hoge bloeddruk

Het hart pompt bloed door je bloedvaten en oefent hierbij een bepaalde kracht uit op de vaatwanden. Dit wordt de bloeddruk genoemd. Het hart trekt afwisselend samen en ontspant. Op het moment van samentrekken, is de druk op de vaatwanden hoger, dit heet de bovendruk of systolische bloeddruk. Als het hart in rustfase verkeert, spreken we van de onderdruk of de diastolische druk [1].

Bij gezonde mensen schommelt de bloeddruk gedurende de dag. Vaak is de bloeddruk hoger bij lichamelijke activiteit of bij een emotionele reactie.

Hypertensie is een ander woord voor hoge bloeddruk. Als je bloeddruk te hoog is, is de kracht die het bloed uitoefent op je vaatwanden groter dan normaal [2]. Je bloedvaten kunnen hierdoor op termijn beschadigd raken.

Hypertensie merk je zelf meestal niet. Wel kan een arts het vaststellen met een bloeddrukmeter [1]. Voor een betrouwbaar resultaat is het nodig meerdere metingen te doen.

In 95 % van de gevallen is de oorzaak van een te hoge bloeddruk onbekend. Hypertensie is geen ziekte, maar geeft net als roken en diabetes (suikerziekte) een verhoogde kans op hart- en vaatziekten [1,3]. Je kunt hierbij denken aan een beroerte of een hartinfarct. Over het algemeen neemt de bloeddruk toe naar mate de leeftijd vordert [1].

Je kunt de bloeddruk verlagen door algemene maatregelen te treffen zoals stoppen met roken, zoutbeperking met eten en afvallen bij overgewicht. Heeft dit niet voldoende effect, dan zal de arts medicijnen voorschrijven [1].

Bloeddrukverlagers (antihypertensiva)

Middelen die de bloeddruk verlagen noemen we antihypertensiva [3]. Antihypertensiva zijn op verschillende manieren effectief, ze zijn in te delen in de volgende vijf groepen [4]:

Interacties cannabis en bloeddrukverlagers

Inleiding

Medicijnen en alcohol of drugs kunnen elkaars werking versterken of juist verminderen. Als het ene middel het andere middel op deze manier beïnvloedt, spreken we van een wisselwerking of een interactie.

Antihypertenisiva hebben verschillende interacties met drugs. Maar drugs kunnen ook op een indirecte manier gevolgen hebben voor het effect van medicijnen. Als het gebruik samengaat met slaaptekort, maaltijden overslaan en het vergeten of niet volgens voorschrift innemen van medicijnen kan dit onverwachte gevolgen hebben [5].

Interacties

Cannabis heeft een dempende werking op het centrale zenuwstelsel. Cannabis geeft een tijdelijke verlaging van de bloeddruk [6] en zorgt voor een snellere hartslag.
Antihypertensiva hebben hetzelfde bloeddrukverlagende effect. Voor mensen met hartproblemen kan deze dubbele verlaging van de bloeddruk gevaarlijk zijn.
Mogelijk kun je bijwerkingen verwachten als je een calciumblokker (vooral diltiazem (Surazem® en Tildiem®) en verapamil (Isoptin®)) samen met cannabis gebruikt.

Cannabis wordt door dezelfde enzymen afgebroken als deze middelen en dit kan wisselwerkingen veroorzaken. Hier is te weinig onderzoek naar gedaan om duidelijke conclusies te trekken [9]. Voor de zekerheid kun je deze combinaties beter vermijden totdat er meer bekend is.

Het is moeilijk te zeggen wat het effect van cannabis op antihypertensiva precies is. Aangezien cannabisgebruik als direct effect verhoging van de hartslag en verlaging van de bloeddruk heeft wordt gebruik afgeraden.

Literatuur cannabis en bloeddrukverlagers

  1. Nederlands Huisartsen Genootschap (2006). NHG-ziektepatiëntenfolder: Hoge bloeddruk (6 Okt.2008). Nederlands Huisartsen Genootschap (2007). M84 NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (6 Okt.2008).
  2. Gezondheidsplein.nl (z.d.). Hoge bloeddruk (7 Okt.2008).
  3. Beysens, A.J.M.M. & Lenderink, A.W. (2003). Geneesmiddeleninformatie. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.
  4. Medic Info (2005). Middelen bij hoge bloeddruk (9 Okt.2008).
  5. PartyAndPlay.nl (2006). Chems & meds, in combinatie met antihypertensiva (2 Okt.2008).
  6. De Wit, R. & Sijes, M. (z.d.). Alle vragen en antwoorden. (10 Okt.2008). Drugsinfoteam.
  7. Bijl, D. (2004). Medicinale cannabis en cannabinoïden. Geneesmiddelenbulletin, 38:17-24.

 

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
Amsterdam
020 – 590 1515
ma t/m vr 15.00 tot 17.00 uur
Utrecht
088 – 1616 200
ma t/m vr 13.30 tot 16.30 uur

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur