array ( )

Informatie over alcohol & drugs

Anti-epileptica & cannabis

Voorlichting over anti-epileptica

Epilepsie

Epilepsie wordt ook wel ‘vallende ziekte’ genoemd. In Nederland zijn ongeveer 120.000 mensen die hier aan lijden. Epilepsie is een aandoening die zich uit in de vorm van aanvallen. Hierbij kunnen onder andere stijfheid, spiertrekkingen, misselijkheid of een haperende ademhaling optreden. Soms kan iemand met een epileptische aanval het bewustzijn verliezen. Aanvallen ontstaan door een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrische evenwicht in de hersenen. Je kunt het zien als kortsluiting in de hersenen. Meestal treden de aanvallen zonder oorzaak op, maar je kunt ze ook opwekken door onvoldoende nachtrust of overmatig drugs- of alcoholgebruik [1,2].

Anti-epileptica

De meeste mensen met epilepsie worden behandeld met medicijnen, deze worden anti-epileptica genoemd. Anti-epileptica kunnen de ziekte zelf niet genezen, maar onderdrukken het overmatig ontladen van de hersencellen. Het doel van de behandeling is om aanvallen te voorkomen [3]. Vaak worden anti-epileptica langdurig of zelfs levenslang gebruikt. Bij driekwart van de mensen met epilepsie worden met behulp van medicijnen de aanvallen volledig onderdrukt. Voorkomende bijwerkingen zijn slaperigheid, duizeligheid, dubbelzien, stemmingswisselingen en stoornissen in het denkvermogen [1,2].

Gemeesmiddelen bij epilepsie worden ingedeeld in verschillende groepen. Sommige slaap- en kalmeringsmidddelen worden bijvoorbeeld ook gebruikt om epileptische aanvallen te voorkomen.

De volgende anti-epileptica worden het meest voorgescheven [4]:

Interactie cannabis en anti-epileptica

• Algemeen

Medicijnen en drugs kunnen elkaars werking versterken of juist verminderen. Als het ene middel het andere middel op deze manier beïnvloedt, spreken we van een wisselwerking of een interactie.

Anti-epileptica hebben een dempende werking op het centrale zenuwstelsel. Ook drugs werken op het centrale zenuwstelsel. Sommige drugs hebben een verdovend effect, terwijl andere drugs het activerende deel van de hersenen juist stimuleren. Sommige drugs maken de hersenen gevoeliger voor het ontstaan van epileptische aanvallen.

Drugs kunnen ook op een indirecte manier gevolgen hebben voor het effect van anti-epileptica. Als het gebruik van drugs samengaat met slaaptekort, maaltijden overslaan en het vergeten of niet volgens voorschrift innemen van medicijnen kan dit onverwachte gevolgen hebben [5].

• Interacties cannabis en anti-epileptica

Cannabis heeft een dempende werking op het centrale zenuwstelsel. Cannabis en anti-epileptica hebben een veel besproken, maar nog altijd onduidelijke invloed op elkaar [6].

Zowel cannabis als anti-epileptica hebben een verdovende werking op het centrale zenuwstelsel. In de 19e eeuw bestond al het idee dat cannabis misschien anti-epileptisch werkt.

Onderzoek op dit gebied is nog altijd in volle gang en levert tegenstrijdige berichten op. Het ligt, gezien de vergelijkbare effecten, voor de hand dat ze elkaars werking enigszins versterken.

Welke uitwerking dit heeft verschilt van persoon tot persoon. Bij sommige mensen vermindert hierdoor de kans op aanvallen en bij anderen neemt de kans juist toe. Het is daarom nog te vroeg om hier een definitieve uitspraak over te doen.

Mogelijk hebben cannabisproducten een vergelijkbare invloed op aanvallen als alcohol. Waarschijnlijk kan cannabisgebruik met mate, dus niet dagelijks, geen kwaad [5].

Literatuur cannabis en anti-epileptica

  1. Nederlands Huisartsen Genootschap (2005). NHG-ziektebeschrijvingen: Epilepsie. (23Sept.2008).
  2. Farmacotherapeutisch Kompas (2008). Onafhankelijke geneesmiddelinformatie voor professionals in de zorg. (24.Sept.2008).
  3. Deckers, C.L.P. & Meinardi, H. (2003). Anti-epileptica: therapiekeuze sinds de komst van nieuwe middelen. Geneesmiddelenbulletin, 37:47-56.
  4. Stichting Farmaceutische Kengetallen (2006). Anti-epileptica en een ongewenste combinatie. (25Sept.2008).
  5. PartyAndPlay (2006). Chems & meds, in combinatie met anti-epileptica. (25Sept.2008).
  6. Touw, D. (2001). Interacties tussen geneesmiddelen en drugs, een nieuw terrein voor het bewakingssysteem. Pharmaceutisch Weekblad, jaargang 136 nr. 40.

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
Amsterdam
020 – 590 1515
ma t/m vr 15.00 tot 17.00 uur
Utrecht
088 – 1616 200
ma t/m vr 13.30 tot 16.30 uur

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur