array ( )

Informatie over alcohol & drugs

Antibiotica & cannabis

Voorlichting over cannabis en antibiotica

Infecties

Als je weerstand verminderd is, kunnen onbekende bacteriën gemakkelijk je lichaam binnendringen. Ze kunnen daar een infectie veroorzaken [1]. Een infectieziekte is te herkennen aan algemene klachten zoals misselijkheid, een slap gevoel en koorts [2].

Infectieziekten zoals blaasontsteking, oorontsteking en luchtweginfecties komen in Nederland regelmatig voor. Vaak genezen ze spontaan [3]. Is dit niet het geval, dan kan de arts een medicijnkuur voorschrijven.

Antibiotica

Om bacteriële infecties te bestrijden worden antibiotica gebruikt. Voor een effectieve antibioticumkuur moet je bloedspiegel constant boven een bepaalde waarde zijn. Dit betekent dat de hoeveelheid antibioticum in het bloed steeds op hetzelfde niveau moet zijn.

Antibiotica en drugs worden beide omgezet in de lever in uitscheidingsproducten. Drugs kunnen de lever sneller of juist langzamer laten werken. Hierdoor kunnen enkele antibiotica langer in het bloed aanwezig zijn, dit kan bijwerkingen zoals misselijkheid en een gebrek aan energie veroorzaken. Ook kunnen enkele antibiotica juist sneller uit het bloed verdwijnen. In dat geval is de kuur vaak niet (voldoende) werkzaam.

Als de arts een antibioticakuur voorschrijft, adviseert hij deze in zijn geheel af te maken. Als je de kuur tijdelijk onderbreek of vroegtijdig staakt, is er namelijk kans dat de infectie nog aanwezig is, ook al voel je je weer helemaal gezond. Het is dan moeilijk om de bacterie met een volgende kuur alsnog te doden.

De volgende vijf antibiotica worden het meest voorgeschreven [4]:

Interacties cannabis en antibiotica

• Algemeen

Medicijnen en drugs kunnen elkaars werking versterken of juist verminderen. Als het ene middel het andere middel op deze manier beïnvloedt, spreken we van een wisselwerking of een interactie.

Antibiotica hebben verschillende interacties met drugs. Maar drugs kunnen ook op een indirecte manier gevolgen hebben voor het effect van medicijnen. Als het gebruik samengaat met slaaptekort, maaltijden overslaan en het vergeten of niet volgens voorschrift innemen van medicijnen kan dit onverwachte gevolgen hebben [5].

Het is sowieso niet verstandig om als je last hebt van een infectie alcohol of drugs te gebruiken. Je lichaam is dan namelijk niet in optimale conditie. Stop in geen geval met je kuur – ook niet één dag – want dat vermindert de werking!

• Interacties antibiotica en cannabis

Cannabis heeft een dempende werking op het centrale zenuwstelsel. De gevolgen van cannabisgebruik in combinatie met antibiotica zijn moeilijk te voorspellen. Zij hangen af van het soort antibioticum dat geslikt wordt.

Een succesvolle antibioticakuur is afhankelijk van een stabiele bloedspiegel boven een bepaalde waarde. Een stabiele bloedspiegel hangt onder andere af van een constante afbraak van antibiotica door de lever.

Cannabis vermindert het functioneren van de lever gedeeltelijk, wat effect kan hebben op een aantal antibiotica. Antibiotica kunnen op hun beurt ook de werking van de lever beïnvloeden.

Het is moeilijk te zeggen wat het effect van cannabis op antibiotica precies is. Wij raden vanwege deze onzekerheid dan ook aan om tijdens de kuur als voorzorgsmaatregel geen cannabis te gebruiken.

Bij twijfel kun je je arts raadplegen.

Literatuur cannabis en antibiotica

  1. Beysens, A.J.M.M. & Lenderink, A.W. (2003). Geneesmiddeleninformatie. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.
  2. Nederlands Huisartsen Genootschap (2006). NHG-ziektebeschrijvingen: Infecties met bacteriën. (29Sept.2008).
  3. Farmacotherapeutisch Kompas (2008). Onafhankelijke geneesmiddelinformatie voor professionals in de zorg. (30.Sept.2008).
  4. Stichting Farmaceutische Kengetallen (2006). Verschuivingen in antibioticagebruik. (02Okt.2008).
  5. PartyAndPlay.nl (2006). Chems & meds, in combinatie met antibiotica. (02Okt.2008).

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
Amsterdam
020 – 590 1515
ma t/m vr 15.00 tot 17.00 uur
Utrecht
088 – 1616 200
ma t/m vr 13.30 tot 16.30 uur

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur