array ( )

Informatie over alcohol & drugs

Alcohol, seks en zwangerschap

Alcohol en seks

Alcohol en de invloed op verlangen en seksualiteit

De invloed van alcohol op verlangen en seksualiteit verschilt per persoon. Het aantal glazen dat gedronken wordt, de snelheid van drinken, de maagvulling en het lichaamsgewicht bepaalt het alcoholpromillage in het bloed. Vrouwen raken sneller onder invloed dan mannen. Dat komt omdat zij gemiddeld lichter zijn en daarnaast ook gemiddeld minder lichaamsvocht hebben waardoor zij bij eenzelfde hoeveelheid alcohol een hoger promillage hebben dan mannen.

Lage dosis

Hoge dosis

Langdurig gebruik

Alcohol en bevruchting

Het drinken van een of meer glazen alcohol per dag kan zowel bij de man als bij de vrouw de vruchtbaarheid verminderen. Vrouwen die 0,2 tot 1 glas per dag drinken hebben 40% minder kans om binnen 6 maanden zwanger te worden, in vergelijking tot vrouwen die niet drinken.

Risico op miskraam

Verder vergroot alcoholgebruik in de weken rondom de bevruchting het risico van miskramen en foetale sterfte. Hoe meer door beide partners gedronken wordt, hoe groter het risico.

Als een vrouw zwanger wil worden en geen risico wil lopen is het voor de vrouw maar ook voor de man de veiligste keuze om te stoppen met drinken. Op het moment dat de zwangerschap is vastgesteld kan de man weer drinken.

Spermacellen

Alcohol kan het sperma op verschillende manieren beïnvloeden. Het aantal zaadcellen en de beweeglijkheid nemen af. Ook veranderen zaadcellen van grootte waardoor de zaad-ei versmelting geremd wordt. Verder kunnen er veranderingen optreden in het erfelijkheidsmateriaal.

Eicellen

Alcohol kan de eicel beschadigen. Net zoals bij de zaadcel kunnen er veranderingen optreden in het erfelijkheidsmateriaal.

Alcohol en ‘de pil’

Voor zover bekend is er geen negatieve werking van alcohol op de werking van hormonale anticonceptie, zoals ‘de pil’.

Het enige probleem is, dat ‘de pil’ wel makkelijker vergeten wordt als iemand dronken is.

Ook kan, als iemand dronken is en moet overgeven, de ‘pil’ uitgebraakt worden.

Alcohol en de genen

Onderzoek onder dieren toont aan dat gebruik van alcohol voor de bevruchting kan leiden tot een afwijkend aantal chromosomen. Chromosomen zijn de dragers van het erfelijkheidsmateriaal in de cellen. Mogelijk vindt de beschadiging al plaats bij de vorming van de zaad- en eicellen. Embryo’s met een afwijkend aantal chromosomen zijn niet levensvatbaar.

Alcohol en zwangerschap

Als je zwanger bent is het veiligste advies om niet te drinken. Alcohol is op ieder moment van de zwangerschap schadelijk voor het ongeboren kind. De risico’s nemen toe naarmate de consumptie stijgt. Andersom leidt iedere vermindering van gebruik tot afname van de risico’s.

Minder dan een glas per dag

Bij minder dan een glas alcohol per dag is mogelijk het risico van een miskraam of vroeggeboorte al verhoogd. Minder dan 1 glas kan ook al een negatieve invloed hebben op de mentale ontwikkeling van het kind.

Een tot twee glazen per dag

Bij een tot twee glazen per dag worden deze risico’s groter. Een negatieve invloed op de mentale ontwikkeling van het kind is bij deze hoeveelheden in vele studies aangetoond. Ook worden de ademhalingsbewegingen van de ongeboren baby onderbroken. Dit zou nadelig kunnen zijn voor de ontwikkeling van de longen, hoewel dat nog niet is aangetoond.

Twee tot 6 glazen per dag

Bij 2 tot 6 glazen neemt het risico van miskramen en vroeggeboorte verder toe. Een negatieve invloed op de mentale ontwikkeling is vrijwel zeker. Volgens een Amerikaanse studie leidde het drinken van iets meer dan 2 glazen alcohol per dag (of het af en toe drinken van 6 glazen of meer) al tot een minder goed geheugen, intelligentie en rekenvaardigheid. Ook ontstaat er een verhoogd risico dat het kind op latere leeftijd alcoholgerelateerde problematiek ontwikkelt.

Foetaal Alcohol syndroom (FAS)

Bij 6 glazen of meer ontstaan naast de reeds genoemde risico’s ook het risico van aangeboren afwijkingen en op het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS). Dit kan ook gebeuren als de vrouw weinig drinkt maar bij sommigen gelegenheden zes glazen of meer drinkt.

Het FAS wordt gekenmerkt door:

Er zijn kinderen die niet aan het hele syndroom lijden, maar wel een of twee kenmerken hebben.

Heb je gedronken tijdens je zwangerschap?

Heb je gedronken terwijl je niet wist dat je zwanger was, probeer er dan voor te zorgen dat je niet meer drinkt. Raadpleeg een verloskundige. Vind je het moeilijk om te minderen of te stoppen aarzel dan niet om hulp te zoeken. Heb je lang en veel gedronken dan moet je stoppen een arts of hulpverlener raadplegen. Als je veel drinkt kan abrupt stoppen heel gevaarlijk zijn voor de zwangerschap. Het kan leiden tot miskraam of vroeggeboorte.

Alcohol en problemen tijdens de bevalling

Het gebruik van alcohol tot aan de bevalling leidt vaak tot misselijkheid, overgeven, een lage bloeddruk, minder energie en depressie bij de moeder en het kind.

Alcohol en borstvoeding

Als de moeder alcohol drinkt produceert zij minder moedermelk. De baby kan daardoor minder drinken. Bij een tot twee glazen drinkt de baby al 20% minder moedermelk. De baby krijgt met de moedermelk ook alcohol binnen. Gevolg is dat de baby slechter slaapt.

Als de moeder een glas alcohol drinkt moet zij minimaal 3 uur wachten (en na 2 glazen minimaal 6 uur) voordat zij borstvoeding kan geven.

Alcohol en de ontwikkeling van het kind

Veel alcohol drinken tijdens de zwangerschap kan er toe leiden, dat het kind aan FAS lijdt. Dit heeft tot gevolg:

Alcohol – en dan nog dit

Het drinken van alcohol gaat soms samen met andere factoren die van invloed zijn op de seksualiteit, zwangerschap en de ontwikkeling van het kind. Een aantal voorbeelden van dit soort factoren zijn het roken van tabak, het drinken van alcohol en/of het gebruik van andere soorten drugs. Bekijk voor de invloed van de verschillende middelen op seksualiteit, zwangerschap en de ontwikkeling van het kind de desbetreffende informatiepagina.

Literatuur over alcohol

Hieronder staat een overzicht van de literatuur waarop de informatie op deze pagina is gebaseerd:

Gezondheidsraad. Risico’s van alcoholgebruik bij conceptie, zwangerschap en borstvoeding. Den Haag: gezondheidsraad, 2005; publicatie nr 2004/22

Meyler’s side effects of drugs’ M.N.G. Dukes, J.K. Aronson. 14e druk 2000. ISBN 0-444-89524-8

Uppers, downers, all arouders. Physical and mental effects of psychoactive drugs.’ D.S. Inaba, W.E. Cohen. 2e druk 1993. ISBN 0-926544-11-X.

http://alcoholism.about.com/library/blnaa26.htm

Does moderate alcohol consumption affect fertility? Follow up study among couples planning first pregnancy’ T.K. Jensen, N.H.I. Hjollund; British Medical Journal 317, 22 Augustus 1998; 505-510

Mortality in a cohort of alcoholics from Arezzo in 1979-1997′ F. Cipriani, M.L.Cucinelli; Epidemiological Preview, Mar-Apr2001;25(2):63-70

Fetal effects of maternal alcohol exposure.’ S.H. thomas, P.R. McElhatton; J. Toxicol. Clin. Toxicol., 2000;38(2):192-3.

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
Amsterdam
020 – 590 1515
ma t/m vr 15.00 tot 17.00 uur
Utrecht
088 – 1616 200
ma t/m vr 13.30 tot 16.30 uur

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur