Informatie over alcohol & drugs

Wat zijn de effecten van 4-FA of 4-FMP?

Wat voor effect een middel heeft heeft met een aantal factoren te maken. De drug (het middel zelf, de dosering en de manier van inname), de set (factoren in de persoon die het neemt, zoals geslacht, gewicht, psychische gesteldheid, etc.) en de setting (factoren in de fysieke en sociale omgeving) bepalen samen de werking van een bepaald middel. Lees hier meer over bij: Wat zijn de effecten van drugs?

Wat iemand voelt van 4-FA hangt in eerste instantie af van de dosering. Om hier achter te komen kan 4-FA getest worden bij een testservice. In wat voor stemming iemand is, maar ook hoe iemand zich voelt en de plek waar een middel gebruikt wordt, kunnen invloed hebben op het effect. Ook kunnen persoonlijke factoren een rol spelen. Ieder lichaam, ieder mens maar ook iedere situatie is per slot van rekening anders. Na het slikken van 4-FA duurt het zo’n 20 tot 60 minuten voordat de effecten optreden. Na 4 tot 8 uur is de 4-FA uitgewerkt, al rapporteren sommige gebruikers dat de na-effecten tot meer dan 12 uur kunnen duren.

Psychische effecten

Lichamelijke effecten

‘Kater’

Veel mensen ervaren een verminderde gemoedstoestand in de dagen na gebruik. Ze voelen zich somber en leeg. Deze gevoelens kunnen soms wel een dag of vijf aanhouden. Bij een enkeling kunnen depressieve klachten weken duren.

Soms begint de dip meteen nadat de 4-FA is uitgewerkt (de ‘comedown’). Men kan nergens zin in hebben, geïrriteerd zijn, huilbuien krijgen, ongeconcentreerd zijn of geheugenstoornissen hebben. Wanneer men een hoge dosering heeft genomen kan er soms ook lange tijd niet geslapen worden. Door gebruikers wordt vooral gerapporteerd dat dit gebeurt wanneer zij 4-FA bijnemen, oftewel na de eerste dosis later op de dag/avond nog een tweede dosis nemen.

Onderschatting van de risico’s

Analyses laten zien dat er een flinke groei is waar te nemen in het aantal gezondheidsincidenten door het gebruik van 4-FA.  De incidenten variëren van lichte klachten zoals hoofdpijn tot aan hersenbloedingen en problemen aan het hart. Er zijn tevens enkele gevallen bekend van mensen die zijn overleden na het gebruik van (vermoedelijk) 4-FA, maar nader onderzoek is nodig om hier uitsluitsel over te geven.

Een belangrijk gevaar bij het gebruik is dat de klachten die gebruikers ervaren in het begin vrij mild van aard zijn, in het bijzonder (lichte) hoofdpijn en een (lichte) verhoging van de bloeddruk. Klachten kunnen onverwacht omslaan in levensbedreigende situaties, zoals hersenbloeding. Gebruikers van 4-FA die klachten als hoofdpijn ervaren na het gebruik worden geadviseerd zich direct tot de EHBO van een evenement of de huisarts te wenden.

 

Versie: november 2017

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat