Hoe is het eigenlijk met jou? (KoppKov)

Hoe is het eigenlijk met jou? (KoppKov)

Een project voor KoppKov kinderen in de stad Utrecht

Jaarlijks krijgen in Nederland 577.000 kinderen en jongeren onder de 18 jaar te maken met een psychische ziekte en/of verslaving van hun vader of moeder.
Als het niet goed gaat met ouders heeft dit effect op het hele gezin. Kinderen ervaren vaak hun leven lang de gevolgen van deze thuissituatie. Bovendien maken ze zelf meer kans op het ontwikkelen van psychische klachten.

Naar schatting hebben 12.500 Utrechtse kinderen te maken met psychiatrische problematiek (Kopp) of verslaving (Kov) binnen hun gezin. Daarom heeft Jellinek Utrecht voor de komende vier jaar extra subsidie gekregen om het aanbod voor Kopp Kov kinderen in de stad Utrecht goed te implementeren in het project Hoe is het eigenlijk met jou?

Hoe is het eigenlijk met jou?
Kinderen/jongeren

Als je te maken hebt met veel spanningen of stress thuis, omdat bijvoorbeeld je vader of moeder, broer of zus psychische problemen heeft of verslaafd is, dan kan je daar zelf vaak ook last van hebben. Je hebt misschien vragen of je maakt je zorgen en je kent eigenlijk niemand van je eigen leeftijd die hetzelfde meemaakt.
Belangrijk is om te weten dat je niet de enige bent en dat het kan helpen om erover te praten!

Er zijn websites waar je veel info kan vinden en kan chatten met andere jongeren die in een zelfde situatie zitten als jij. Maar je kan ook terecht bij ons voor een individueel gesprek of informatie. Daarnaast hebben we ook een praatgroep.

Kijk hier voor informatie

Kopp Kov Informatie voor professionals

Jellinek heeft aanbod om kinderen en jongeren die een vader en/of moeder, broer of zus hebben met psychische en/of verslavingsproblemen te begeleiden. Door spanningen thuis hebben zij een verhoogd risico om zelf (ernstige) problematiek te ontwikkelen.
Om de gebeurtenissen thuis beter te begrijpen en er mee om te leren gaan zijn er verschillende groepen in de leeftijd van 4 t/m 16 jaar. Ouders worden betrokken via ouderbijeenkomsten en er zijn kennismakings- en eindgesprekken met ouders en kinderen.
Het gaat laagdrempelige preventiegroepen waar naast steun ook aandacht is voor signalering maar ook voor ontspanning. Er is verder oog voor het netwerk en er wordt zo nodig gezocht naar verbinding in de wijk. Eventueel is er ook toeleiding naar hulp en zorg mogelijk.

Naast deze groepen is er ook een individueel aanbod mogelijk voor alle leeftijden!
Deelname is kosteloos en er is geen verwijsbrief nodig!

Kent u een kind dat mogelijk een steuntje in de rug kan gebruiken? Kijk dan naar ons overzicht aan Doe- en praatgroepen (linken jongerenpagina) in Utrecht U kunt ook altijd bellen voor overleg of een voorlichting aanvragen voor u en uw collega’s. Neemt u daarvoor contact op met Aline Timmer, Aline.Timmer@jellinek.nl, T 06 46437036.

Voor tips en tools over hoe KOPP/KOV problematiek bespreekbaar te maken bij ouders en kinderen kunt u kijken op de website van Trimbos en op www.Koppkov.nl

Project Hoe is het eigenlijk met jou?

KOPP/KOV-kinderen verdienen aandacht. Door het vergroten van de veerkracht van de kinderen kan problematiek worden voorkomen, neemt huidige problematiek af en worden gezondheidsvaardigheden vergroot. Daarom is extra subsidie verstrekt door de Stichting van Baaren, naast de reguliere subsidie van de gemeente.
Met het 4-jarig project ‘Hoe is het eigenlijk met jou?’ verwacht Jellinek 4000 KOPP/KOV-kinderen, 2000 ouders en 500 professionals/vrijwilligers in de sociale context van de kinderen te bereiken, die deelgenomen hebben aan één of meer activiteiten.
Subdoelen zijn:
• Toename van kennis over kopp/kov problematiek bij kinderen, ouders en professionals
• Afname taboe rond deze problematiek
• Meer kinderen met Kopp/Kov problematiek worden gesignaleerd
• Meer kinderen en ouders krijgen een passend aanbod
• Versterken ouder-kindrelatie
Het project richt zich op Stad Utrecht en randgemeenten.
In het project wordt nauw samengewerkt met andere organisaties en ketenpartners zoals UMC afdeling Psychiatrie, Indigo, Lokalis (buurtteams Jeugd), Veilig Thuis, Youke, De Rading, Altrecht, Gemeente Utrecht JGZ (jeugdgezondheidszorg), Timon

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat