Breuer&Intraval presenteert nieuwe cijfers over deelname legale en illegale kansspelen in Nederland

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft Breuer&Intraval een nieuwe meting modernisering kansspelbeleid uitgevoerd. Deze meting had onder andere als doel om de omvang van deelname aan (legale en illegale) kansspelen in kaart te brengen. Aan de hand van deze metingen wordt het landelijk beleid vormgegeven.

  • Uit de meting bij de respondenten en uit de cijfers die zijn opgevraagd bij verschillende instanties blijkt dat 64%,  ‘in het afgelopen jaar’, heeft deelgenomen aan een kansspel. Dit waren met name loterijen, op grote afstand gevolgd door krasloten, wedden op sportwedstrijden, speelautomaten, bingo en casinospelen.
  • 62% van de respondenten deed recent mee aan een legaal kansspel.
  • Ruim 8% van de respondenten heeft recent deelgenomen aan illegale kansspelen.
  • Naar schatting telt Nederland tussen de 8,4 en 8,9 miljoen spelers met geen of laag risico op problematisch gokgedrag.
  • Naar schatting telt Nederland tussen de 294.000 en 431.500 spelers met een matig risico op problematisch gokgedrag.
  • Naar schatting telt Nederland tussen de 162.400 en 268.900 spelers met een hoog risico op problematisch gokgedrag.

Andere niet cijfermatige conclusies die zijn voortgekomen uit het onderzoek zijn:

  • De mate waarin vergunninghouders maatregelen nemen om kansspelverslaving te voorkomen verschilt per kansspelsector en per vergunninghouder. Maatregelen om kansspelverslaving te voorkomen wordt door de helft tot twee derde van de exploitanten toegepast.
  • De maatregelen die exploitanten van speelautomaten nemen voor het tegengaan van fraude en overige criminaliteit zijn over het algemeen minder aanwezig.
  • Aanbieders en vergunninghouders loterijen geven aan verschillende maatregelen uit te voeren ter bescherming van consumenten. Het gaat daarbij onder meer om het informeren van spelers over het spel en de wijze van uitbetaling, de bescherming van persoonsgegevens, het aanbieden van eerlijk spel en het beschermen van kwetsbare groepen. Het percentage exploitanten van speelautomaten dat dergelijke maatregelen hanteert verschilt per maatregel en varieert van 22% (informeren van spelers over het gevoerde beleid ter bescherming van persoonsgegevens) tot 78% (vermelden dat spelen op speelautomaten door minderjarigen niet is toegestaan).

Voor deze meting zijn 5.876 respondenten gevraagd van het online panel Kantar. Ook heeft Breuer&Intraval cijfers opgevraagd bij Kansspelautoriteit (Ksa), de Reclame Code Commissie, de Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ), de Vereniging Automatenhandel Nederland (VAN) en de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland).

Benieuwd naar het volledige onderzoek? Lees dan hier verder.