Inzage in je zorgdossier

PGO & Cliëntenportaal (Karify)

Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten meer regie krijgen in hun eigen zorgproces. Het toegankelijk maken van zorggegevens draagt hier positief aan bij. Er zijn twee manieren om inzage te krijgen in je zorgdossier, via:

  • Een persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO);
  • Het cliëntenportaal van Arkin via Karify.

Lees er meer over op de website van Arkin.