Langer durende verslavingszorg (FACT)

Soms komt het voor, dat er naast de verslavingsproblematiek ernstige problemen zijn, bijvoorbeeld een zeer slechte thuissituatie of verwaarlozing. Mensen hebben langere tijd behandeling nodig voor hun verslaving en de bijkomende problemen.
Dan is behandeling door het JOT (Jellinek Outreachend Team) of het Jellinek FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment) een oplossing.

FACT in het kort

Voor de cliënt met ernstige en chronische verslavingsproblematiek kan het Jellinek outreachend team ingezet worden. Het outreachend team werkt volgens de FACT methodiek, waarbij zorg kan worden opgeschaald. Dit betekent dat huisbezoeken geïntensiveerd kunnen worden en indien nodig een (ambulante) detox kan worden ingezet, of toegewerkt kan worden naar een langer durende klinische opname. FACT behandeling is gericht op stabilisering, verbetering van kwaliteit van leven en maatschappelijk herstel. Dit kan ook betekenen dat een cliënt weer zo optimaal mogelijk leert functioneren met zijn verslaving. Wanneer een cliënt gecontroleerd gebruikt kan ook afgeschaald worden naar de Jellinek Basis GGZ. Voor cliënten met een opiaat verslaving bieden wij methadonverstrekking op locatie van Jellinek.

De Jellinek outreachende teams bieden intensieve ondersteuning bij -vaak vele- sociaal-maatschappelijke problemen en het oplossen daarvan, hoogwaardige zorg persoonlijk en individueel “op maat” door een breed samengesteld multidisciplinair team.

Multidisciplinair team

De multidisciplinaire outreachende teams van Jellinek bestaan uit:
• Psychiater
• Verslavingsarts
• GZ-psycholoog
• Basispsycholoog
• Maatschappelijk werker
• IPS trajectbegeleider
• (Sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen (SPV)
• Casemanagers

Locaties

Jellinek biedt outreachende zorg vanuit de volgende locaties:
– JOT Amsterdam
– FACT Gooi en Vechtstreek (locatie Hilversum)
– FACT Amersfoort
– FACT Utrecht

Zet de eerste stap

Jellinek helpt u om weer grip te krijgen op uw gebruik. Zet de eerste stap naar een gezond leven en meld u aan voor een behandeling. Wilt u liever persoonlijk contact bel dan 088 505 1220.