Deel jouw ervaring

Jellinek Outreachend Team (JOT)

Let op: i.v.m. het coronavirus is ons behandelaanbod tijdelijk gewijzigd. Bekijk hier de laatste updates.

Voor wie is het JOT?

Als je psychische klachten of een (langerdurende) verslaving hebt, dan kun je soms niet goed voor jezelf zorgen. Je kunt dan vereenzamen of overlast veroorzaken. Wanneer je niet zelf bij een hulpverlenende instantie aanklopt of geen hulp wil terwijl de omgeving de situatie zeer zorgwekkend vindt, kan het Jellinek Outreachend Team (JOT) in actie komen. Het JOT zoekt je in je leefomgeving op.

Hoe werkt het JOT?

Jellinek JOT verslavingszorg is een ambulante behandeling die erop gericht is de schadelijke gevolgen van een verslaving te beperken of te stabiliseren en indien mogelijk te behandelen. Er wordt gewerkt vanuit de methodiek CRA (community reïnforcement approach). Dit is een wetenschappelijk bewezen aanpak waarbij het belang van omgevingsfactoren en positieve bekrachtiging wordt benadrukt. Bepaalde omgevingsfactoren kunnen de spil vormen in het aan- of ontmoedigen van middelenmisbruik. Op die manier benut CRA de sociale, recreatieve, gezins- en werkgerelateerde bekrachtigers om cliënten te ondersteunen in hun herstel.

Wat is bijzonder aan het JOT?

  • Mensen staan niet altijd open voor hulp. Daarom besteden wij heel veel aandacht aan het leggen en onderhouden van de contacten met deze groep. We zoeken hen thuis op, zodat onze casemanager optimaal inzicht in de leefstijl en leefomgeving van iemand krijgt en daardoor de zorg kan bieden die het beste bij hem past. Deze zorg is gericht op de bevordering van iemands stabiliteit en de vergroting van zelfredzaamheid. Het doel is dat iemand op den duur zo min mogelijk afhankelijk is van hulpverlening en zijn leven zelfstandig kan leiden;
  • Wij accepteren de verslaving en bijbehorende leefstijl van een cliënt;
  • De behandelaar kijkt niet alleen naar de psychische klachten of de verslaving, maar brengt ook zaken als financiële zaken, sociale contact en dagbesteding in kaart;
  • Ambulante detox. Dit kan op locatie of thuis, familie wordt er zo veel mogelijk bij betrokken;
  • Methadonverstrekking en/of farmacotherapie bij de medicatiepoli;
  • Er kan een diagnostische opname ingezet worden. Duur is maximaal drie maanden.
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2021 Jellinek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin