Behandelingen

Jellinek Outreachend Team (JOT)

Voor wie is het JOT?

Als je psychische klachten of een (langerdurende) verslaving hebt, dan kun je soms niet goed voor jezelf zorgen. Je kunt dan vereenzamen of overlast veroorzaken. Wanneer je niet zelf bij een hulpverlenende instantie aanklopt of geen hulp wilt terwijl de omgeving de situatie zeer zorgwekkend vindt, kan het Jellinek Outreachend Team (JOT) in actie komen. Het JOT zoekt je in hun leefomgeving op.

Hoe werkt het JOT?

De JOT verslavingszorg is een ambulante behandeling die erop gericht is de schadelijke gevolgen van een verslaving te beperken of te stabiliseren en indien mogelijk te behandelen. Er wordt gewerkt vanuit de methodiek CRA (community reinforcement approach). Dit is een wetenschappelijk bewezen aanpak waarbij het belang van omgevingsfactoren en positieve bekrachtiging wordt benadrukt. Bepaalde omgevingsfactoren kunnen de spil vormen in het aan- of ontmoedigen van middelenmisbruik. Op die manier benut CRA de sociale, recreatieve, gezins- en werkgerelateerde bekrachtigers om cliënten te ondersteunen in hun herstel.

Wat is bijzonder aan het JOT?

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat