Resultaten Antenne Corona Special: Mei 2020 – Januari 2021

Meer roken, drinken en gebruiken in coronatijd … maar ook minder

Een deel van de mensen die tabak, alcohol, cannabis of andere drugs consumeren is na de invoering van de coronamaatregelen in het voorjaar van 2020 meer gaan roken, drinken of gebruiken. Bij alcohol zagen we vooral aan het eind van het jaar een toename. Cannabis en andere drugs werden rond de zomermaanden wat meer gebruikt, waarbij dit vaker buitenshuis, in de horeca en/of op (illegaal) georganiseerde feestjes gebeurde. Dat gebruik is sinds de winter weer gedaald en verplaatste zich meer naar gebruik binnen het eigen huishouden of vriendenkring. Deelnemers die wel andere drugs gebruikten kozen in de laatste periode wat vaker voor ketamine en 2C-B. Bij gamen zagen we alleen bij de eerste lockdown een stijging.

Naast indicaties van toenemend gebruik van genotmiddelen, zijn er ook mensen die juist minder zijn gaan roken, minder alcohol zijn gaan drinken en minder drugs zijn gaan gebruiken, of zelfs helemaal zijn gestopt. Enerzijds kan dit verklaard worden door het zoeken van een meer gezonde leefstijl, anderzijds door het wegvallen van de sociale gelegenheden waarbinnen het gebruik van genotmiddelen plaatsvond vóór de invoering van coronamaatregelen. De sterkste daling is te zien bij het gebruik XTC/MDMA.

Het lekker of gezellig vinden is de vaakst genoemde reden om genotmiddelen te gebruiken, hoewel roken, drinken en blowen voor een deel ook als gewoonte wordt gezien. Naarmate de coronamaatregelen langer aanhielden, werden genotmiddelen wat vaker ook als uitlaatklep, tegen stress of eenzaamheid genomen.

Zie hieronder de infographic met alle resultaten. Je kunt hem ook als PDF downloaden. Voor meer informatie zie deze pagina.

Antenne factsheet totaal