Nieuws

Meer nieuws

Antenne 2018: Zes op de tien Amsterdamse cafébezoekers vindt zelf dat ze te veel of te vaak drinken.

20 september 2019

Het bezoeken van een café gaat bijna altijd gepaard met het drinken van alcohol. Amsterdamse cafébezoekers drinken vaak en veel met een gemiddelde van 6 glazen per uitgaansavond. Toch lijken alcoholvrije alternatieven aan te slaan. Andere drugs, met name ecstasy en cocaïne worden ook weleens gebruikt, maar zelden in het café. Dit zijn enkele opvallende resultaten uit Antenne Amsterdam 2018. Dit jaarlijkse onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam en Jellinek brengt al een kwart eeuw het middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen in de hoofdstad in kaart. In 2018 is voor de vijfde maal een survey onder cafébezoekers gehouden. Voor dit onderzoek hebben 540 bezoekers cafés in Amsterdam, met een gemiddelde leeftijd van 26 jaar, een vragenlijst ingevuld en is een uitgaanspanel ondervraagd.

Een op vijf Amsterdamse cafébezoekers drinkt riskant

Tijdens het laatste cafébezoek dronk 91% van de deelnemers gemiddeld 6 glazen alcohol. Een op vijf drinkt riskant, dat wil zeggen dat ze dagelijks of vaker dan 2 dagen per week meer dan 4 glazen alcohol drinken. Dat is fors en daar lijken de cafébezoekers zich ook wel van bewust te zijn. 60% geeft aan zelf te vinden dat ze te veel of te vaak drinken. Dit verklaart mogelijk waarom 59% het afgelopen jaar een alcoholvrij alternatief dronk. Ook het inlassen van alcoholvrije dagen, weken of maanden wordt steeds gebruikelijker.

Roken en blowen in het uitgaansleven loopt terug

Over de hele linie is een opvallende teruggang van het tabak- en cannabisgebruik tijdens de uitgaansavond te zien, alhoewel er in sommige scenes nog stevig wordt gerookt en geblowd. Van de ondervraagde cafébezoekers rookte ruim de helft de afgelopen maand. Opvallend is echter dat het aandeel dagelijkse rokers sinds de meting in 2000 meer dan halveerde. Een vergelijkbaar beeld zien we terug bij het gebruik van cannabis. Amsterdammers lijken zich meer bewust van de gezondheidsrisico’s. Bij deze positieve trend is een kritische kanttekening te plaatsen: Hoe jonger de cafébezoekers, hoe groter het aandeel rokers en blowers.

Ecstasy blijft populair voor speciale gelegenheden

Ecstasy blijft bij de huidige generatie uitgaanders een populair middel. Dat geldt ook voor de cafébezoekers, van wie ongeveer de helft het middel het laatste jaar heeft gebruikt. Het gebruik blijft beperkt tot bijzondere gelegenheden met een gemiddelde van 5 keer per jaar. De sterkte van de bij de Amsterdamse testservices geanalyseerde ecstasypillen nam in 2018 verder toe tot een gemiddelde dosering van 174 mg mdma.

Cocaïnegebruik neemt toe, amfetaminegebruik stabiliseert, methamfetaminegebruik blijft zeldzaam

Het aandeel cafébezoekers dat recent cocaïne heeft gebruikt nam toe van 29% in 2014 naar 38% in 2018. Het gebruik van amfetamine bleef stabiel op 22% en komt minder vaak voor dan ecstasy en cocaïne. Het gebruik van methamfetamine komt zeer zelden voor; slechts 3 onderzochte cafébezoekers hadden er ervaring mee. Ook de leden van het uitgaanspanel zeggen dit middel nauwelijks tegen te komen binnen hun netwerken.

Zorgen om lachgas

Het aanbod van lachgas is de afgelopen jaren flink gegroeid. Onder de cafébezoekers heeft ruim een derde het laatste jaar lachgas gebruikt. Bij de meesten bleef het gebruik beperkt tot 1 of 2 keer per jaar, maar er is ook een kleine groep die meer dan 10 keer gebruikte. In het urbanmilieu en onder kwetsbare jongeren zien panelleden een toename van gebruik bij jonge groepen met weinig drugservaring. Er zijn zorgen over groeiend aanbod van kilotanks waardoor gebruikers meer en langduriger lachgas per sessie nemen.

Wat doet Jellinek aan preventie?

Jellinek richt zich op het voorkomen van overmatig en riskant gebruik van genotmiddelen. Om dat te bereiken zet Jellinek in op verschillende vormen van preventie. In de uitgaanssetting richt preventie zich op het trainen van horecapersoneel rondom middelengebruik, voorkomen van doorschenken en eerste hulp bij middelen gerelateerde gezondheidsverstoringen. Ook worden de barvrijwilligers bij studentenverenigingen getraind. Om de bezoekers van feesten en festivals te bereiken wordt de Peer-educatie interventie Unity ingezet. Deze interventie, waarbij leefstijlgenoten voorlichting geven, besteedt extra aandacht aan alcohol, ecstasy en andere gebruikte middelen. Ook tijdens de introductieweken en bij studentenfeesten wordt voorlichting gegeven. Amsterdammers die middelen gebruiken kunnen zes dagen per week terecht bij een van de twee drugstestservices van de GGD en Jellinek. Daarnaast wordt stevig ingezet op (online) informatie, advies en ondersteuning. Op de website is tevens laagdrempelig aanbod te vinden voor iedereen die anoniem en zelfstandig wil minderen of stoppen met alcohol of andere drugs. Ook mensen die zich zorgen maken over iemand in hun omgeving kunnen gebruik maken van advies en ondersteuning voor familie en naasten.

Onderzoek Hogeschool van Amsterdam en Jellinek Preventie

Antenne werd meer dan 25 jaar geleden opgezet door de Universiteit van Amsterdam en Jellinek. Sinds 2018 is de uitvoer van de monitor ingebed binnen het onderzoeksprogramma  Urban Vitality van de Hogeschool van Amsterdam. Antenne Amsterdam brengt jaarlijks, op basis van een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens, het middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen in de hoofdstad in kaart. De multi-methodische onderzoeksopzet kent drie vaste onderdelen: een panelstudie, een survey, en analyse van uitslagen van de Amsterdamse drugstestservices van GGD en Jellinek. Antenne is de langstlopende Nederlandse monitor voor het volgen van ontwikkelingen in middelengebruik en de drugsmarkt.

Het hele rapport is te downloaden: Antenne Amsterdam 2018


Terug naar nieuwsoverzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat