Nieuws

Meer nieuws

Amsterdamse clubbers en festivalgangers drinken stevig, ecstasy blijft populairste uitgaansdrug

19 juli 2018

Jongeren en jongvolwassenen in Amsterdam clubben volop en bezoeken in de zomermaanden massaal festivals. Daar wordt stevig alcohol gedronken en het gebruik van ecstasy tijdens het uitgaan neemt verder toe. Dat blijkt uit Antenne, het jaarlijks onderzoek van de UvA (Bonger Instituut) en Jellinek Preventie naar de ontwikkelingen op de Amsterdamse drugsmarkt. Voor Antenne 2017 is een enquête gehouden onder 639 bezoekers van clubavonden en festivals. Een zelfde soort onderzoek werd gedaan in 2013.

Alcohol blijft onbetwist aan top, op langere termijn minder dagelijkse rokers

Alcohol blijft bij uitgaanders het meest genomen middel. Net als in 2013 is het een uitzondering als iemand de laatste maand geen alcohol heeft gedronken. In de club of op het festival dronk 82% alcohol. Daarbovenop nam 60% voor en 16% na het bezoek aan een club of festival alcohol. Bij elkaar opgeteld dronk 89% op de uitgaansavond van het onderzoek alcohol, gemiddeld 8 glazen. Zes op de tien hebben de laatste maand gerookt en van alle clubbers en festivalbezoekers rookt bijna een kwart (23%) dagelijks. Dat is vergelijkbaar met 2013, maar op de langere termijn (vanaf 1995) is het aandeel dagelijkse rokers onder uitgaanders bijna gehalveerd.

Nog wat vaker ecstasy tijdens uitgaan, cocaïne en amfetamine vrij stabiel

Van de clubbers en festivalgangers  gebruikte 48% de laatste maand ecstasy (pillen) en 21% nam MDMA-poeder. Bijna iedereen die MDMA-poeder neemt, slikt ook wel eens pillen. Bij elkaar opgeteld gebruikte 53% de laatste maand ecstasy en/of MDMA-poeder. Dat is iets minder dan in 2013.  Een kwart nam de afgelopen maand cocaïne (26%), dat is vergelijkbaar met 2013. Eén op de vijf (19%) gebruikte de laatste maand amfetamine, iets minder dan in 2013 (23%). Met één op de tien bleef het aandeel uitgaanders dat op de uitgaansavond cocaïne nam vrijwel gelijk, terwijl gebruik van amfetamine die avond iets daalde (van 13% naar 11%). Gebruik van ecstasy op de uitgaansavond nam toe, van 29% in 2013 naar 35%. De helft had geen idee van de sterkte.

De testresultaten van ecstasypillen die in 2017 door gebruikers werden aangeboden bij de testservices in Amsterdam laten een variatie aan sterkte zien. Vergeleken met voorgaande jaren blijft de gemiddelde dosering MDMA per pil stijgen. In 2013 was er al een historische piek, met gemiddeld 148 mg MDMA per pil. In 2017 lag die nog hoger, op  gemiddeld 169 mg. Met gemiddeld 4 à 5 euro per pil is de prijs vrij stabiel.

Ketamine is vast onderdeel van het middelenrepertoire

Aanvankelijk werd ketamine vooral in undergroundscene gebruikt, maar het gebruik heeft zich verbreed. Dit is opmerkelijk gezien het een mild tripmiddel is en tripmiddelen binnen de Nederlandse uitgaanscultuur doorgaans slechts door een kleine en specifieke groep gebruikt worden.

Een kwart (26%) van de uitgaanders nam het laatste jaar ketamine. In 2008 was dit nog 4%, maar in 2013 al 24%. Gebruik op de uitgaansavond lag in 2017 op 8%. Bij de testservice van Jellinek en GGD Amsterdam steeg het aantal aangeboden ketamine-monsters relatief gezien het sterkst.

Clubs trekken meer gebruikers, festivals juist minder

Vergeleken met 2013 trekken clubs nu een ander publiek. Meerdere clubs anno 2017 hebben de ‘ruigere’ sfeer van de raves overgenomen. In 2013 was ‘rave’ het trendy sleutelwoord onder uitgaanders. Raves zijn kleine dance events die niet gebonden zijn aan een vaste locatie of een vaste avond. Ze variëren van kleine festivals tot semilegale feestjes, binnen of in de open lucht. Die rol is nu grotendeels overgenomen door festivals. Vergeleken met de raves van 2013 worden Amsterdamse festivals in 2017 veel strakker georganiseerd. Het lijkt er sterk op dat clubs nu meer publiek trekken dat voorheen naar raves ging, en festivals juist meer mainstream bezoekers. Met andere woorden: hetzelfde type uitgaanders gaat nu naar andere locaties dan in 2013. Dat is terug te zien in de cijfers over middelengebruik. Terwijl die in 2013 hoger lagen voor ravers dan voor clubbers, wordt er nu meer gebruikt door clubbers dan door festivalgangers. Dat is vooral een kwestie van stuivertje wisselen, want bij elkaar genomen is het middelengebruik in 2017 niet heel veel anders dan in 2013.

Preventie

Jellinek Preventie trekt samen met Gemeente Amsterdam en GGD Amsterdam op bij de ontwikkeling en uitvoering van het preventiebeleid in het uitgaanscircuit. Op basis van de gesignaleerde trends in Antenne kunnen nieuwe interventies ontwikkeld worden of bestaande interventies geïntensiveerd.

Riskant alcoholgebruik in het uitgaanscircuit verdient nog steeds grote aandacht.
In samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland wordt ingezet op het verbeteren van de activiteiten gericht op het trainen van barmedewerkers met het oog op het uitvoeren van het doorschenkbeleid.
Voorlichtingsproject Unity geeft al 22 jaar voorlichting over de risico’s van alcohol en andere middelen aan bezoekers in het uitgaanscircuit. De vraag naar voorlichting groeit mee met de groei van het aantal festivals en feesten. Het landelijke platform Celebrate Safe wordt goed gedragen door Amsterdamse festivalorganisatoren. Door samen te werken worden hun bezoekers gericht en in grotere aantallen bereikt met voorlichting.
Vanuit beide projecten zal de komende periode in samenwerking met de clubs en podia gewerkt worden aan een preventie aanpak op maat.
Steeds meer mensen die illegale middelen gebruiken weten de drugstestservice te vinden. Momenteel wordt gekeken naar innovatieve methoden om de drugstestservices verder te verbeteren.
De samenstelling van het uitgaanspubliek wordt in toenemende mate beïnvloed door de toestroom van studenten. Er zal ingezet worden op het vergroten van het bereik van deze doelgroepen.

Op de websites en via diverse social media kanalen wordt informatie verspreid over de risico’s van middelengebruik. Gebruikers die zich in de risicozone bevinden, kunnen online aan de slag met zelhulpprogramma’s om te minderen of te stoppen.

Antenne Amsterdam 2017 is hier te downloaden.


Terug naar nieuwsoverzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat