5 vragen aan Linda Heintzbergen | Manager behandelzaken

Vraag 1: Welke rol speelt e-Health in jouw werk?
Binnen de poliklinische behandelafdeling waar ik werkzaam ben als manager behandelzaken en als GZ-psycholoog speelt e-health een belangrijke rol. Een van de belangrijke missies van Jellinek is het vergroten van het bereik en de toegankelijkheid. E-health speelt binnen alle stadia die een cliënt bij doorloopt een grote rol; in de informatie voorafgaande aan een intake of behandeling, in de behandelfase zelf en tevens in de nazorgfase.

Vraag 2: Wanneer is e-Health geïndiceerd / voor wie werkt het en hoe?
Binnen onze poliklinische behandeling bieden wij een blended behandeling, een combinatie van wekelijkse face-to-facebehandelgesprekken en online behandelinterventies. Hierdoor is het mogelijk om de behandeling intensiever te maken, de cliënt kan naast zijn of haar behandelgesprekken thuis actief aan de slag met de opdrachten binnen het e-health behandelplatform en krijgt tussentijdse feedback van zijn of haar behandelaar. Deze blended behandeling is geschikt voor vrijwel elke cliënt die behandeld wordt binnen onze polikliniek. Het is van belang dat een cliënt de Nederlandse of Engelse taal machtig is en beschikt over een computer of laptop.

Vraag 3: Wat maakt e-Health zo’n goede aanvulling op wat we al deden? Wat zijn de voordelen?
Cliënten waarbij problematisch gebruik of verslavingsproblematiek speelt vinden het vaak spannend om de stap naar de hulpverlening te zetten. Middels de inzet van e-health als informerend medium, krijgen cliënten voorafgaande aan een intake of behandeling al veel informatie over wat ze kunnen verwachten. Ook tijdens een behandeling is e-health een mooie aanvulling. Jellinek werkt met bewezen effectieve behandelmethoden en doet dat met de blended behandeling wederom; aantoonbaar effectieve interventies worden ingezet. Door de toevoeging van e-health wordt de eigen regie van de cliënt nog verder versterkt. In het online platform is naast de behandelinterventies ook veel informatie te vinden, zoals psycho-educatie over verslaving en filmpjes met uitleg over de interventies. Hierdoor kan een cliënt thuis zelfstandig aan de slag. Zodra een cliënt een sessie heeft afgerond, krijgt de behandelaar hier bericht van. De behandelaar kan inzien wat de cliënt heeft opgeschreven en hier een reactie op geven. Hierdoor kan de cliënt thuis weer verder aan de slag.
We weten dat een actieve behandelhouding van een cliënt een positief effect heeft op het effect en resultaat van een behandeling. Een ander bijkomend voordeel is dat de tussentijdse feedback van een behandelaar vaak erg bekrachtigend werkt voor een cliënt; het helpt om met goede moed verder te gaan en aan het doel te blijven werken.

Vraag 4: Wat zijn de resultaten van e-Health binnen behandeling?
Uit onderzoek weten we dat e-health de therapietrouw vergroot. Cliënten voelen zich meer betrokken bij hun behandeling en tonen een actievere behandelhouding. Er is minder no show en drop out in de behandeltrajecten waarbij e-health interventies worden ingezet als aanvulling op de reguliere face-to-facebehandelgesprekken. Recent onderzoek binnen polikliniek Utrecht laat 10% meer behandelsucces zijn bij de blended CGT-behandeling ten opzichte van de reguliere CGT-behandeling.

Vraag 5: Welke toekomst zie jij voor online (of blended) hulp?
E-health als ondersteunend behandelmedium zal vermoedelijk steeds grotere vormen aannemen. Ik hoop dat we binnen Jellinek uiteindelijk voor alle behandelmethodieken e-health behandelinterventies kunnen ontwikkelen en inzetten als aanvulling op de huidige behandelingen.