Over Jellinek

Voorlichting voor en door jongeren

Unity en CIA

‘Peer’ is Engels voor leeftijdgenoot. Bij “peer education” worden leeftijdgenoten ingeschakeld om voorlichting over drugs te geven. Jellinek traint de peers, waarna zij in staat zijn zelfstandig voorlichting aan hun leeftijdgenoten te geven. Peers hebben het belangrijke voordeel dat zij de taal van de jongeren spreken en daardoor de juiste toon kunnen treffen om de voorlichting aan te laten slaan. Jellinek Preventie voert momenteel twee peerprojecten uit: Unity en CIA:

Unity en Pink Unity

Unity heeft een groot aantal vrijwilligers. Zij gaan naar grote feesten, houseparty’s en dance-evenementen om daar voorlichting te geven. Ook voeren ze gesprekken met gebruikers met het doel de risico’s van druggebruik zoveel mogelijk te beperken. In de gayscene wordt in samenwerking met GGD Amsterdam voorlichting gegeven door Pink Unity. Unity geeft eigen materialen uit en beheert een website. Daarnaast is er een Facebookpagina voor Unity en voor Pink Unity. Ook op Twitter, Instagram en Youtube is Unity te vinden. De peers worden begeleid door een peercoach.

CIA – Peerproject voor en door multiculturele jongeren

Cannabis Intelligence Amsterdam (CIA) is een peerproject, waarin jongeren op vrijwillige basis voorlichting geven aan andere jongeren over cannabis en alcohol. De jongeren zijn gemiddeld 19 jaar oud en worden geworven uit de einddoelgroep: Amsterdamse jongeren met een multiculturele achtergrond. Het doel van de voorlichting is uitstellen van eerste gebruik en het bevorderen van meer verantwoord gebruik.  De peers worden tijdens de voorlichtingen begeleid door een peercoach. Er wordt onder andere voorlichting gegeven op scholen en buurtcentra. Naast de reguliere voorlichtingen biedt CIA ook leuke interactieve shows voor grotere groepen over cannabis en alcohol aan: de Cannabisshow en Tipsy Talk. Het project heeft een Facebookpagina.

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 08.30 tot 17.00 uur

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat