Familie en omgeving

Kinderen van verslaafde ouders (KOPP KVO)

Als de ouders verslaafd zijn…

Ouders die problemen hebben met alcohol, gokken en/of drugs willen en denken vaak dat het geen invloed heeft op de kinderen en het gezin. Sommige kinderen schamen zich voor de situatie thuis, voelen zich schuldig of zijn bang dat ze zelf later dezelfde problemen krijgen.
Wij organiseren 2 maal per jaar praatgroepen voor deze zogenaamde KOPP KVO groep, oftewel een preventieve `Doe en praatgroep’ voor kinderen van 8 tot 12 jaar. en jongeren van 12 tot 17 jaar. Jongvolwassenen van 17 tot 21 jaar kunnen ook bij Jellinek terecht voor individuele gesprekken of in overleg bij de zelfhulpgroep ‘Enikdan?!‘. Deze activiteiten vinden plaats in Utrecht en in Amersfoort.

Voor een kind of jongere kan het een hele geruststelling zijn als hij het gedrag van zijn ouders beter leert begrijpen en als hij leert hoe hij ermee om kan gaan. Speciaal voor kinderen en jongeren hebben wij in samenwerking met de GGZ-instellingen speciale groepen ontwikkeld.

‘KOPP’ voor ‘Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen’
‘KVO’ voor ‘Kinderen van Verslaafde Ouders’

KOPP KVO voor kinderen van verslaafde ouders

De KOPP- en KVO-groepen zijn bestemd voor kinderen en jongeren die nog geen (al te ernstige) problemen hebben door de situatie thuis. Deze zogenaamde doe- en praatgroepen zijn er voor kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar en jongeren van 12-16 jaar. In elke groep zitten ongeveer acht deelnemers van dezelfde leeftijd.

In de KOPP- en KVO-groepen:

De ervaring leert dat kinderen en jongeren die meedoen in de groepen, vooral de onderlinge herkenning erg prettig vinden. Belangrijke websites voor de KOPP KVO groep zijn:

Bekijk hieronder de informatieve filmpjes over de verschillende groepen:

Piep zei de muis (4 tot 8 jaar) ”HALLO IK BEN PIEP”

Piep zei de muis (4 tot 8 jaar) ”spanningen thuis”

Doepraat (8 tot 12 jaar) ”KOPP/KVO”

Time4u (12 tot 16 jaar) ”KOPP/KVO”

time4u+ (16 tot 20 jaar) ”KOPP/KVO”

KOPP KVO voor ouders en hulpverleners

De KOPP- en KVO-groepen richten zich niet uitsluitend op kinderen. Alertheid van hulpverleners naar de omstandigheden waarin de kinderen opgroeien, problemen tijdig signaleren en er adequaat mee omgaan, kan ertoe bijdragen dat ernstige problemen op latere leeftijd bij deze kinderen worden voorkomen.

Kinderen die opgroeien bij ouders met een psychische ziekte en of verslavingsproblemen lopen een groter risico om op latere leeftijd ernstige en langdurige problemen te ontwikkelen. De ernst van het ontwikkelen van problemen is een complex samenspel van risicofactoren enerzijds en beschermende factoren anderzijds.

Jellinek en KOPP KVO

Binnen het team ‘preventie’ zijn Aline Timmer (Utrecht) en Geerke Haasjes (Amersfoort) het aanspreekpunt voor de doelgroep (verslaafde) ouders en hun kinderen.
In Utrecht hebben zij een vierjarig Project ‘Hoe is het eigenlijk met jou?’ opgezet om extra aandacht te vragen voor Kopp Kvo kinderen (zie ook deze pagina voor de kalender).

Wilt u meer informatie of advies? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met de afdeling preventie, via het algemene telefoonnummer 088-505 1220 (ma t/m vr 09.00 -11.00u en 15.00 – 17.00u) of per e-mail via koppkvo@jellinek.nl

In Amsterdam worden de Kopp Kvo groepen aangeboden binnen Arkin Jeugd & Gezin

Cijfers KOPP KVO

Nederland telt op jaarbasis 405.000 mensen met een psychische aandoening en/of verslavingen met kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. In totaal hebben deze ouders 577.000 kinderen onder de 18 jaar. Daarvan zijn 423.000 kinderen 12 jaar of jonger.

Ongeveer 96% van deze kinderen heeft een ouder met tenminste één psychische aandoening zoals een depressie, paniekstoornis of ADHD. Bij 4% van de kinderen heeft de ouder een verslaving. Veelal heeft deze ouder ook nog een andere psychische aandoening.

Meer informatie is te vinden op www.koppkvo.nl

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat